ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА „ЕКО УОТЪР СЪЛЮШЪН“ OOД

Общ преглед на Политиката за защита на лични данни

Ние разбираме, че личните Ви данни и защитата на информацията, която споделяте с нас, е изключително важна. Затова и нашата Политика за защита на личните данни описва как обработваме данните Ви и какви са мерките, които предприемаме, за да ги защитим. Обяснява и къде и как събираме Ваши лични данни, както и кои са правата Ви спрямо цялата информация за Вас, която съхраняваме, включително как можете да контролирате използването и разкриването на Вашата информация и как е защитена Вашата информация.

Настоящата политика се отнася за Вас, в случай че ни предоставяте лични данни по телефона, в онлайн регистрационна форма чрез уеб сайта www.home.fivo.bg, по пощата или чрез куриер, през социалните мрежи, в корпоративен или промоционален уебсайт или по друг начин. Политиката ни за защита на личните данни е израз на нашата готовност да защитаваме личната Ви информация и да Ви информираме за всичко, свързано с обработката на личните Ви данни.

В настоящата политика за защита на лични данни ще разгледаме следните основни въпроси:

1. Кои сме ние?

2. Каква информация за Вас съхраняваме и обработваме?

3. Политика при използване на „бисквитки“.

4. Цели, за които използваме данните, които ни предоставяте и основания за обработка.

5. С кого можем да споделяме Вашите данни.

6. Международен трансфер на Вашите лични данни.

7. Как ще получавате информация за нашите продукти и/или услуги?

8. Какви са Вашите права във връзка с данните Ви и как може да ги упражните?

9. За какъв период от време съхраняваме Вашите лични данни.

10. Защита на данните.

11. Контакт с нас.

12. Промяна в политиката за защита на личните данни.

1. Кои сме ние?

Когато казваме „ние“ (или „нашето/ нашите/ нашата/ нашият“) в рамките на настоящата Политика за защита на личните данни, имаме предвид следното юридическо лице:

„Еко Уотър Сълюшън“ ООД, с ЕИК 205383914, със седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1404, район Триадица, ж.к Манастирски ливади, ул. Шарл шампо, бл. 21, вх. В, ап. м.16 – администратор на лични данни.

Настоящият списък може да бъде допълван с нови юридически лица, които са или ще бъдат част от нашата група в бъдеще.

2. Каква информация за Вас съхраняваме и обработваме?

Информацията, която споделяте с нас, при използването на функционалностите на на нашият корпоративен уеб сайт (www.home.fivo.bg) и/или запитване за услуги/цени.

Тази информация може да включва някоя или всички от следните данни: Вашите имена, телефонен номер, имейл адрес, географско местоположение, IP адрес, данни за вашите предпочитания, както и всякаква обратна връзка, която ни предоставяте по пощата, телефона, имейл:

 • В случай, че ни посетите на адрес: гр. София, п.к. 1404, район Триадица, ж.к Манастирски ливади, ул. Шарл шампо, бл. 21, вх. В, ап. м.16, може да бъдат събрани данни за Вашата физическа идентичност – запис на образи чрез създаване на видеозапис от средства за наблюдение в офиса на Администратора.

Използване на данни на деца

 • Ние не събираме умишлено, нито съхраняваме, лична информация за деца на възраст под 16 години, нито предлагаме каквито и да било наши продукти или услуги директно на деца на възраст под 16 години.
 • В случай, че лични данни от деца под 16 годишна възраст са случайно събрани чрез наш интернет сайт, във връзка с предлагани от нас продукти или услуги, същата подлежи на незабавно изтриване.

3. Политика при използване на „бисквитки“.

3.1. Общ преглед на Политиката за използване на „бисквитки“

При достъпването на интернет страницата www.home.fivo.bg и съдържащата се в нея информация („интернет страницата“) Вие автоматично получавате известие относно „бисквитките“, които са имплементирани на страницата, предоставя Ви се възможност да дадете съгласие за използването на „бисквитките“, за ограничаване на използваните „бисквитки“ до строго необходимите за фукционирането на страницата, както и информация относно предприетите от наша страна мерки за защита и правата, с които разполагате, съобразно приетата Политика за бисквитките и действащото законодателство, която можете да откриете на следния адрес: www.home.fivo.bg.

4. Цели, за които използваме данните, които ни предоставяте и основания за обработка?

В качеството си на Администратор на лични данни и за да можем да изпълним задълженията си по Общия регламент за защита на личните данни, можем да използваме Вашите лични данни, за една, няколко или за всички цели, изброени по-долу:

 • За да ви изпратим отговор на отправено от Вас запитване за някоя/и от нашите продукти или услуги;
 • За да Ви изпращаме имейли с новини и предложения от компанията („нюзлетър“);
 • За да Ви изпращаме покани за събития, които организираме – самостоятелно или с наши партньори;
 • За да ни помогнат да разберем повече за Вас като наш клиент, за продуктите и/или услугите, които използвате, за начина, по който ги използвате, както и за да Ви осигурим по-добро обслужване от страна на нашите служители;
 • За да откриваме начини да подобрим нашите продукти, услуги, приложения или уебсайтове.
 • За целите на директен маркетинг и реклама.


Обработката на Ваши лични данни се основава на едно от следните условия:

 • Вие сте дали съгласие за обработване на личните Ви данни за една или повече конкретни цели;
 • обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който Вие сте страна, или за предприемане на стъпки по Ваше искане преди сключването на договор между нас и Вас;
 • обработването е необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо нас като администратор на лични данни;
 • обработването е необходимо, за да бъдат защитени Ваши жизненоважни интереси или на друго физическо лице;
 • обработването е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са ни предоставени в качеството ни на администратор на лични данни;
 • обработването е необходимо за целите на наш легитимен / законен интерес или на трета страна, освен когато пред такива интереси преимущество имат Вашите интереси или основни права и свободи, които изискват специална защита на личните Ви данни.


5. С кого можем да споделяме Вашите данни?

Споделяме личните Ви данни само при наличието на законово основание или Вашето изрично, предварително съгласие.

5.1. С компании от групата – свързани лица

Можем да споделяме Вашите данни (само в рамките на Вашето съгласие за това) с други компании – свързани с нас лица, когато имаме Вашето съгласие за това. Така ще можем да Ви осигурим първокласно обслужване.

5.2. С наши партньори и/или доставчици

Работим с партньори и доставчици, които също могат да обработват Вашите лични данни от наше име, но само в случай че отговарят на нашите стандарти за съхранение, обработване и защита на данните! Такива партньори например са:

 • При използване от Ваша страна на предлаганата от нас, в качеството ни на кредитен посредник, услуга за финансиране на продажбата, ние разкриваме Вашите лични данни пред „Уникредит Кънсюмър Файненсинг“ ЕАД.
 • Facebook ads – за рекламни цели и директен маркетинг.
 • Google Ads – за рекламни цели и директен маркетинг.
 • АДВЕНТО ЕООД – техническа поддръжка.
 • АУТМАРК ООД – техническа поддръжка.
 • Куриерски или пощенски компании, които трябва да Ви доставят документални или други пратки от наше име;
 • Печатници, които трябва да подготвят персонализирани материали за Вас;
 • Компании за организиране на реклами и промоционални събития на наши продукти или услуги, когато сте се регистрирали за участие в такова събитие.

Предоставяме им само информация, която е необходима, за да получите съответния продукт и/или услуга от нас, към които сте проявили интерес. Например, в случай че сте посочили, че се интересувате от маркетингова информация от нас и/или от наши партньори, е възможно да виждате рекламни съобщения за нашите продукти и/или услуги в уебсайтове, които посещавате.

5.3. Други организации или личности:

Мжем да предоставим Ваши лични данни на други организации, при определени случаи. Например:

 • Ако обсъждаме продажба на целия или част от нашия бизнес, можем да споделим данни за Вас на потенциални купувачи – но само в обобщен вид, за да  могат те да оценят потенциала на бизнеса;
 • Ако това се изисква по закон, от държавна или частна институция, при изпълнение на нейните регламентирани от закона задължения (напр. полиция, НАП, НОИ, КЗЛД и т.н.);
 • Ако трябва да споделим Вашите лични данни, за да защитим своя законен интерес или да упражним правата си, регламентирани от закона, както и за да защитим своите клиенти, потребителите на наши продукти и/или услуги, системи и сървъри; или
 • В отговор на изискване от страна на други физически лица (или техни представители), които се опитват да защитят законово регламентираните си права или правата на други физически лица или организации.

6. Международен трансфер на Вашите лични данни

Международен трансфер на Вашите лични данни е възможно да бъде извършен за целите на директен маркетинг, реклами и подобряване на нашите продукти.

Всеки международен трансфер на лични данни се извършва на базата на законово основание или Вашето предварително дадено съгласие, за което.

7. Как ще получавате информация за нашите продукти и/или услуги?

Когато сте посочили изрично, че сте съгласни с това, с радост ще споделяме с Вас по имейл информация за нашите специални предложения, идеи, продукти и/или услуги, тогава, когато имаме какво да споделим с Вас.

В случай, че не сте съгласни с това или искате да оттеглите вашето съгласие за получаване на имейли / нюзлетър от нас, може да го направите по един от следните начини:

 • като ни изпратите имейл за отказ на privacy@home.fivo.bg.
 • като се свържете с нас на телефон: 070012341.

8. Какви са Вашите права във връзка с данните Ви и как може да ги упражните?

8.1. Достъп до и корекция на Вашите лични данни

Имате право на достъп до личните Ви данни, които обработваме за целите посочени по горе. Ако обработваме тези данни и получим искане от Вас (или от трето лице, упълномощено от Вас), ще осигурим този достъп безплатно. Имате право и да поискате копие от Вашите лични данни, които обработваме.

Преди да осигурим достъп до личните данни на Вас или на упълномощено от Вас лице, можем да поискаме доказателство за идентичността, както и подробности за отношенията Ви с нас или с наши партньори, за да можем да открием данните, които се отнасят до Вас.

Ако които и да било лични данни, които съхраняваме и обработваме за Вас, са неточни или остарели, Вие сте в правото си да изискате от нас да ги коригираме, включително чрез добавяне на декларация.

8.2. Право да изтрием личните Ви данни

Имате право да поискате да заличим личните Ви данни без ненужно забавяне ако:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани;
 • когато сте оттеглили своето съгласие;
 • когато сте възразили срещу обработването, ако то е незаконосъобразно;
 • когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо нас като администратор на лични данни;
 • когато личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

При определени условия може да откажем да заличим личните Ви данни, в случаите, предвидени от закона.

8.3. Право на преносимост на данните и право на жалба

Имате право да получите данните, които обработваме за Вас в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, за да прехвърлите данните си към друг Администратор.

Имате право да предявите жалба до местния регулатор, Комисия за защита на личните данни или съда, ако смятате, че Вашите права са нарушени. За целта можете да посетите уебсайта на КЗЛД на адрес https://www.cpdp.bg/ , където ще научите повече. Данни за контакт с КЗЛД: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2; Електронна поща: kzld@cpdp.bg.

8.4. Право на оттегляне на съгласието

Имате право да оттеглите своето съгласие за обработка на личните Ви данни от наша страна по всяко време, като изпратите заявление за това към нас:

 • като ни изпратите имейл на privacy@home.fivo.bg.
 • като се свържете с нас по телефона на 070012341.
 • като ни изпратите писмено заявление на адрес: гр. София, п.к. 1404, район Триадица, ж.к Манастирски ливади, ул. Шарл шампо, бл. 21, вх. В, ап. м.16.


8.5. Право на възражение

Вие имате право по всяко време да подадете до нас възражение срещу обработване на Вашите лични данни за цели, свързани с директния маркетинг, включително профилиране, доколкото то е свързано с директния маркетинг. Възражението може да бъде направено по телефон или с електронно писмо на посочените по-долу в т.10 данни за контакт с нас.

8.6. Ограничаване обработването на лични данни

Вие имате право да поискате да ограничим обработването на Вашите лични данни, когато считате, че личните Ви данни са неточни, обработването на личните Ви данни е неправомерно, ние не се нуждаем от личните Ви данни за целите на обработването или Вие сте възразили срещу обработването им. В този случай личните данни ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани.

8.7. Право да не бъдете обект на автоматизирано решение, включващо профилиране


Имате право да не бъдете обект на изцяло автоматизирано решение, включително профилиране, когато това поражда правни последствия за Вас или Ви засяга в значителна степен.

Ако искате да упражните което и да е било от правата си, описани тук, моля, свържете се с нас на посочените в т. 8.4 контакти.

9. За какъв период от време съхраняваме Вашите данни?

Съхраняваме запис на Вашите лични данни, за да Ви осигурим високо качество и последователност на услугите ни в рамките на групата. Винаги съхраняваме и обработваме данните Ви в съответствие със закона и никога не ги задържаме за по-дълго, отколкото е необходимо. В масовия случай, ако не сме уточнили друго, данните Ви се съхраняват за срок от 1 (една) календарна година от датата на получаването им. За целите на обратботка на личните данни във връзка със стоов кредит от „Уникредит Кънсюмъри Файненсинг“ ЕАД, личните данни се съхраняват за срок от 5 години.

10. Защита на данните

Ние третираме Вашите лични данни като строго поверителни. За да ги защитим, предприемаме редица мерки, включително:

 • Ограничаваме достъпа до помещенията, в които работим, само до хората, които трябва да бъдат там;
 • Прилагаме и контрол на достъпа до нашите системи за информационни технологии с помощта на защитни стени (firewalls), валидиране на идентификационен номер (ID) и други технически методи.
 • Никога не искаме от Вас да ни изпращате паролата си;
 • Съветваме Ви никога да не въвеждате номер на сметка, парола или друга чувствителна информация в имейл към нас.

11. Контакт с нас

Ако искате да упражните което и да било от правата си, описани в настоящата Политика за защита на личните данни, или ако имате въпрос или оплакване, свързани с тази политика или с начина, по който се обработват Вашите лични данни, моля, свържете се с нас по един от следните начини:

По имейл: privacy@home.fivo.bg.

По пощата: До лицето за контакт относно обработката на личните данни на „Еко Уотър Сълюшън“ ООД – Николинка Конова, на адрес: гр. София, п.к. 1404, район Триадица, ж.к Манастирски ливади, ул. Шарл шампо, бл. 21, вх. В, ап. м.16.

По телефона: свържете се с нас на тел. 0700 12341 в работно време, от 9:00 до 17:30 часа.

12. Промяна в политиката за защита на личните данни

Последната промяна на настоящата Политика за защита на личните данни е приета на 11.11.2020г.