ФИВО е вашето решение, ako искате да осигурите чиста, вкусна и качествена, питейна вода на своя екип и семейство!

Какво е ФИВО?

ФИВО предлага на своите клиенти последно поколение система за активна, 5-степенна филтрация на топла и студена, питейна вода. Решението е базирано на Point-of-use (POU) технологията, която се инсталира на всяко, удобно за клиента, място и се свързва директно с водопроводната мрежа. Разнообразието от апарати за 5-степенно пречистване на ФИВО, дава възможност те да бъдат използвани от всякакъв вид клиенти. За бизнес клиентите, ФИВО предлага различни решения, в зависимост от броя служители, вида на питейната вода в съответния регион, и др. При решенията за дома, възможностите включват Ултра филтрация и Обратна осмоза, опаковани в красив дизайн, който може да се инсталира, както под мивката, така и на кухненския плот. Всеки модел апарат предлаган от ФИВО разполага със собствена филтрираща система (последно поколение механични, молекулярни и мембранни филтри), чиято задача е да осигуряват постоянно високо качество на пречистената вода. Различните филтри имат различни функции, като техният брой и вид ще бъдат индивидуално определени от нашите специалисти, според района, състава и качеството на водата във водопреносната мрежа.

Предимстваta на ФИВО

Удобен

Icons Set - Transperant-04

защото оптимизира времето и процесите на вашата компания, като премахва ангажимента за следене на наличности, поръчване, и разнасяне на тежки галони по диспенсъри. Позволява ефективно използване на офисното пространство, без нужда от складиране.

Намалява месечните ви разходи

Icons Set - Transperant-03

защото има фиксиран месечен наем, няма скрити разходи и не губи време на служителите. Обичайно ФИВО намалява разходите на своите клиенти, свързани с топла и студена питейна вода, между 10% и 40%.

грижа за здравето

Icons Set - Transperant-02

защото осигурява безкомпромисно чиста вода, без вируси и бактерии, без пясък, ръжда, тежки метали, без никакви химикали…и без прекъсване.

Висококачествено обслужване и сервиз

Icons Set - Transperant-05

от екипа на ФИВО, който гарантира техническа поддръжка, смяна на филтри и профилактика според индивидуален план. Времето за реакция при техническа неизправност е в рамките на деня!

Допринася за сигурността

Icons Set - Transperant-07

във всяка организация, като ограничава достъпа на външни лица за доставка и подмяна на галони.

екологичен

Icons Set - Transperant-01

защото елиминира напълно употребата на пластмаса, заедно с въглеродния отпечатък, който тя оставя при производството, транспортирането и логистиката ѝ.

иновативна технология

Icons Set - Transperant-08

на която повече от 60% от пазара в цяла Европа вече заложи. 

персонализиран

Icons Set - Transperant-06

защото ФИВО има индивидуално решение за конкретните нужди на всеки свой клиент, в зависимост от броя хора, бюджет и типа вода в съответния регион.

ЗЕЛЕНА ПОЛИТИКА

Icons Set - Transperant-10

и корпоративна социална отговорност? Решенията на ФИВО се грижат и за двете!

14 дневен, безплатен тест период

Icons Set - Transperant-09

ФИВО дава възможност на своите бизнес клиенти да тестват услугата безплатно за 14 дни, без да поемат ангажимент за сключване на договор.

как работи веригата на пречистване на топлата и студена вода във всички апарати на фиво?

ФАЗА 1 – ПРЕДФИЛТЪР 5 µm

Това е единственият филтър, който е позициониран извън филтриращия апарат и единственият, чиято функция е НЕ да пречиства водата, а да пази системата от аварии във ВиК мрежата и приток на силно замърсена вода. Това на практика е 2-ри седиментен филтър за едри частици до 5 µm, който заема защитна роля в системата.

ФАЗА 2 – СЕДИМЕНТЕН ФИЛТЪР 1 µm

Механичен филтър, действащ на принципа на револвертна филтрация и 100% контактна площ при преминаване през порите, задържа 99% едри частици, като прах, ръжда, пясък.

ФАЗА 3 – ПРЕСОВАН КАРБОНОВ БЛОК /PRE/ 1.0 µm

Пресованият активен въглен е материал с много голяма контактна повърхност [500-1500m³/g] два пъти по-голяма от гранулирания карбон. Получен е от термична обработка на въгленосъдържащи материали като въглен, торф, дърва и кокос, което го прави перфектен за поглъщане на активен хлор, подобрява вкуса и неутрализира миризми от водата.

ФАЗА 4 – Вариант I – УЛТРА ФИЛТЪР /UF/ 0.01 µm

Мембранен филтър, който прилича до голяма степен на обратна осмоза, но с малко по-големи по размер пори, което му дава следните предимства:
  • задържа 99,99% бактерии, вируси и микроорганизми
  • задържа 100% от всички механични примеси с големина над 0,01㎛
  • пропуска полезни вещества като Ca, Mg, Fe, Zn
  • работно налягане под 5bar, което го прави високо производителен – 60л./час

ФАЗА 4 – Вариант II – МЕМБРАНА ОБРАТНА ОСМОЗА /RO/ 0.0001 µm

ОБРАТНА ОСМОЗА е мембранен филтър с изключително фини пори и филтрира частици с размер над 0,0001 микрона. Това го прави изключително полезен за райони със средно твърда към твърда вода от местния тръбопровод(ВиК) или собствен сондаж с изследвана вода за питейно битови цели. Специфичното при този тип мембрани, е че за да успее да отстрани >99,99% от вредните примеси разтворени във водата, тя се нуждае от високо налягане за преминаване на потока вода през самата нея, съответно Филтриращите апарати на ФИВО са снабдени с нужните помпи.

Фаза 5 – ГРАНУЛИРАН ПОСТ КАРБОН /POST/

В тази фаза aктивният въглен е в гранулирана форма[GAC], като действието му е сходно с това на пресования активен въглен, с разликата, че акцента е към финално подобряване на вкуса и неутрализиране на миризмите от водата.

Като допълнителна възможност, ФИВО предлага различни специални филтри за специфични нужди – минерализиращи, омекотяващи, алкализиращи и др. 

След като подберем подходящите за вас филтри, ще изготвим „Индивидуален план“ за тяхната подмяна, който е съобразен с годишната консумация (брой служители + посетители) на клиента спрямо полезния живот на филтрите. В случай, че той НЕ бъде достигнат в рамките на 12 месеца филтрите ще бъдат подменени.
Въпреки че всяко ВиК дружество е законово задължено да инспектира лабораторно водата във своята мрежа на всеки 24h, във водопроводната мрежа често попадат различни вредни примеси, включително химикали, пясък, ръжда и др. Това често променя освен качеството на водата, а ѝ нейния вкус.

Решението на ФИВО възвръща в норма всички качествените показатели и прави водата мека, вкусна и истински чиста!

ТВЪРДОСТ НА ВОДАТА

Твърдостта на водата е един от водещите критерии при определянето на ФИЛТЪРНАТА СИСТЕМА от нашите специалисти. България е страна с изключително много и различни по състав водни залежи. В определени райони водата е по-мека, в други е по-твърда и варовита.

Нашите специалисти правят анализ относно включването на ПРЕДФИЛТЪР като първи филтър, в случай, че в близост до клиента се извършват строително-ремонтни дейности, тръбопроводите са силно корозирали или др.

*Легендата дава подробна информация
за твърдостта по райони.