КОНТАКТИ

Централен офис

гр. София, ул. Шарл Шампо 21

Регионален мениджър Западна и Централна България

Васил Чакърдъков

0888 977 707

vasil.fivo@gmail.com

Регионален мениджър Източна България

Велико Великов

0890 443 807

veliko.fivo@gmail.com